برادران و خواهران

خواهران و برادران گاهی بهترین دوست هستند و گاهی چنان رفتار می کنند که انگار بدترین دشمن یکدیگرند. احساس آنها در باره یکدیگر دستخوش دگرگونی است و ممکن است با زمان و مراحل مختلف سنی و رشد تغییر یابد.

برادران و خواهران ممکن است با هم سر به سر بگذارند، کلنجار بروند و به هم بد وبیراه بگویند. این امری طبیعی است و یکی از راه هائی است که یاد می گیرند با یکدیگر چگونه تا کنند.

رفتاری ممکن است به چند دلیل صورت گیرد:

  • برخی از اوقات امکان ندارد که همیشه با فرزندان به یک نحو بتوان برخورد کرد. والدین بایستی با توجه به سن، شخصیت و شرایط خاص فرزند در مورد آنها واکنش نشان دهند.
  • این برای خواهران و برادران طبیعی است که متفاوت با یکدیگر فکر و رفتار نمایند. و این طبیعی است که گاهی از مواقع خواهر و برادر با هم مخالفت کنند.
  • گاهی از اوقات برادران و خواهران برای جلب توجه یکی از والدین خود با هم می جنگند.
  • ممکن است فرزندان گاهی بر سر چیزی که فکر کنند منصفانه نیست با هم مشاجره کنند.

واکنش نسبت به برادران و خواهران

به یگانگی شخصیت، نیاز ها و حقوق فرزندان ارج نهاده و احترام قائل شوید. از مقایسه منفی آنان با دیگری پرهیز نمائید.

برای اینکه روابط محترمانه بین فرزندان را ترغیب کنید، مقررات خانواده شما بایستی برای همه یکسان به اجرا درآید.

وقتی که رفتار فرزندان با هم نیکو است، موضوع را ابراز و تمجید نمائید.

به هر فرزند امکان دهید تا علائق خاص خودش را دنبال نماید.

در مورد مدت بازی فرزندان با یکدیگر واقع بینانه، انتظارات واقع بینانه داشته باشید.

با هرکدام از فرزندان خود به طور جداگانه و همه با هم هر دو وقت صرف کنید.

در عین اینکه مشاجرات فرزندان را در حد سالمی حفظ می کنید به آنها میدان دهید تا خود موضوع را رفع و رجوع کنند. از آنها بپرسید که آیا مایلند شما بین آنها صلح و صفا بدهید. وقتی مداخله کنید که رفع اختلاف دیگر از ندبیر فرزندان خارج باشد. هرگز دنبال پیدا کردن یکی از آنها برای ملامت کردن او نباشید. دنبال راه حل باشید.

فرزندان خود را تشویق نمائید تا سعی کنند در مورد نحوه احساس فرزندان دیگر فکر نمایند.

به فرزندان کمک کنید تا بدانندهمه چیز را نمی توان و نبایستی با هم شریک بود.

شنیدن
برادران و خواهران
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.