حفظ سلامتی کودکان در برابر خطرها

به عنوان والدین، ما می توانیم احساساتی را درک کنیم که از آستانه توان ما به عنوان پدر یا مادر خارج است.

برخی از اوقات ما تاب تحمل خود را از دست می دهیم. در مواردی دیگر مسائل شخصی ما باعث می شود که نتوانیم از فرزندان خویش مراقبت به عمل آوریم. این امر ممکن است باعث بدرفتاری با (تجاوز به) با کودکان و غفلت از آنها می شود. سخن گفتن در باره این مشکلات اغلب مشکل است، ولی متاسفانه بدرفتاری (تجاوز) به کودکان و غفلت از آنها چندان هم نادر نیست.این مشکل در خانواده هائی با تبار های مختلف وجود دارد و بروز این رویداد نیز به دلایل چندی است.

تجارب بد رفتاری با کودکان و غفلت از آنها ممکن است عواقب وخیمی برای کودکان و جوانان داشته باشد که از جمله آنها مسائل شدید احساسی، اجتماعی و روانی است.

بد رفتاری با کودک باعث کم شدن عزت نفس، مشکلات یادگیری، و مسائل رفتاری در کودکان می شود. این حق کودکان است که سالم و محفوظ باشند.

به عنوان والدین، مسؤلیت ما این است که قبل از اینکه صدمه ای به فرزند برسد از او محافظت کرده باشیم. اگر احساس می کنید ممکن است او را آزار بدهید یا از فرزند خود آزار ببینید، درخواست کمک فوری بسیار اهمیت دارد.

از کاری که می کنید دست بردارید.

فکر کنید که این حادثه که دارد رخ می دهد بر شما و فرزندتان چه

اثری خواهد داشت.

اقدامی کنید تا در موقعیت تغییری حاصل شود.

در خواست پشتیبانی کنید تا این تغییر عملی گردد.

ت حمایت و کمک شهامت می خواهد. برداشتن این قدم برای شما و فرزندتان از اهمیت حیاتی برخوردار است.

درخواست پشتیبانی و کمک نمایانگر

  • محبت شما به فرزندتان
  • توانمندی شما به درک مسئله
  • میل شما به تغییر وضع در خانواده تان و
  • تعهد شما به کوشش در راه تغییر در راستای بهبودی است.
شنیدن
فظ سلامتی کودکان در برابر خطر ها
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.