نوه داری

تصویر یک پدر یا مادر بزرگ و نقش او در خانواده ها در 30 سال گذشته دستخوش تغییر بوده است. نقش پدر مادر بزرگ ها در ارتباط با نوه ها بسته به وضعیت خانواده متفاوت است. برای پدر یا مادر بزرگ بودن راهنمای خاصی موجود نیست. پدر یا مادر بزرگ باید با ظرافت عمل کنند: در حالی که پشتیبانی خود را به عمل می آورد طوری نباشد که دخالت تلقی شود؛ و اینکه فرزندان مانند خود آنان از نوه مراقبت نمایند یا آنها را به حال خود در فرزند داری به میل خودشان رها نمایند.

برخی از پدر و مادر بزرگ ها با خانواده زندگی می کنند و در حالیکه پدر و مادر نوه ها به کار می روند آنان کار مراقبت را انجام می دهند. این قبیل پدر و مادر بزرگ ها در زندگی نوه ها نقش عمده ای ایفا می نمایند، به نحوی که برخی از اوقات در پرورش نوه ها نقش رهبری دارند. در حالیکه پدر مادرهائی هستند که با نوه ها زندگی نمی کنند ولی باز هم نقشی حیاتی در مراقبت نوه هایشان دارند، و مثلاً، آنان را به مدرسه برده یا از مدرسه می آورند و پس از مدرسه یا در روزهای تعطیل مدارس از آنان مراقبت به عمل می آورند.

در برخی از خانواده ها پدر و مادر بزرگ ها هنوز در استخدام هستند و ممکن است نتوانند یا نخواهند چنین نقش عمده ای در زندگی نوه ها ایفا نمایند. این قبیل پدر و مادر بزرگ ها نقش "مراقبت از کودک" “babysitting” را دارند، یا در مواقعی که برای پدر و مادر بزرگ ها یا خانواده مناسب است با نوه های خود صرف وقت می نمایند.

در موارد دیگر نوه ها ممکن است پدر یا مادر بزرگ های خود را اغلب دیدار نکنند، یا اصلا با آنان تماسی نداشته باشند. این امر ممکن است به علت گستره ای از دلایل باشد از جمله در فاصله دوری از خانواده نوه ها باشند یا اینکه به علت درگیری های خانوادگی باشد. این امر ممکن است منشاء دلخوری برای پدر و مادر بزرگ ها باشد که ممکن است احساس کنند که نقشی در زندگی نوه های خود ندارند.

امروزه به طور فزاینده ای به علت آنکه پدر و مادر ها نمی تواننند یا نمی خواهند از فرزندان خود مواظبت به عمل آورند پدر و مادر بزرگ ها به طور تمام وقت از نوه ها در خانه خویش مراقبت به عمل می آورند.

وضعیت هرچه باشد، پدر و مادر بزرگ ها در زندگی نوه های خود اهمیت به سزائی دارند. برای نوه ها ، خانه پدر و مادر بزرگ ها حالت "خانه دیگری غیر از خانه خانه خود" را دارد که به آنان امنیت، پشتیبانی و محبت بدون قید و شرط ارزانی می دارد.

  • اغلب پدر و مادر بزرگ ها وقت بیشتری از والدین گرفتار برای نوه های خود دارند تا با آنان بگذرانند. سعی کنید به طور تفریحی با نوه های خود در زمین بازی، پیاده روی های دراز مدت صرف وقت کنید و به آنان راجع به جهان آموزش دهید
  • پدر و مادر بزرگ ها پشتیبانی مهمی برای نوه ها به شمار می روند. برای شنیدن سخنان نوه های خود وقت اختصاص دهید. شما می توانید به نوه های خود کمک کنید تا مسائل و نگرانی های احتمالی خود را حل کنند.
  • پدر و مادر بزرگ ها هنگام اختلاف بین نوه و پدر ومادرش ممکن است نظری متفاوت داشته باشند و بنابر این اغلب می توانند این موضوع را حل کنند. سعی کنید جانب یک طرف را نگیرید بلکه به نوه و پدر و مادرش کمک کنید تا نقطه نظر های یکدیگر را بهتر متوجه بشوند.
  • نوه ها می توانند در جهان خود پدر و مادر بزرگ ها را هم شریک نمایند. نوه ها می توانند فناوری های نو را به شما یاد دهند، و شما می توانید به نوه ها بگوئید که پیش از این فناوری ها که برای آنان چیزی عادی است زندگی چگونه بود.
  • موفقیت نوه های خود را جشن بگیرید. آنان را تشویق کنید تا چیز های نو را تجربه کنند. به آنان اهمیت امید و خوشبینی را نشان دهید. پدر و مادر بزرگ ها می توانند با داشتن دید گاه های آنان از زندگی و همراهی کردن با آنان، نوه ها را توانمند سازند تا از زندگی خود لذت ببرند.