پدر یا مادر بودن

پدر یا مادر بودن مهمترین کاری است که شما انجام می دهید. اثر آن هم برای تمام عمر جاودانه است. برخی را عقیده بر این است که این کار مانند مسافرتی همراه با نتایج شگفت انگیز و گاهی از اوقات هم همراه با چالش هائی می باشد که ظاهرا بدون راه حل است

افسانه های فرزند داری

من بایستی جواب همه چیز را بدانم

شما لازم نیست که همه چیز را بدانید. هیچ پدر یا مادری همه پاسخ ها را نمی داند. چیزی به اسم ”یک نوع نسخه پرورش فرزند برای همه“ وجود ندارد. والدین بایستی شخصیت ها، نقاط قوت و آسیب پذیریهای خاص هر فرزند را درک کرده و بتوانند نسبت بدان واکنش نشان دهند. انتظار شما از خودتان منطقی باشد. به آنچه که می دانید اعتماد کنید. گفتن جمله ”من نمیدانم“ عار نیست. در باره چیزهائی که از آنها مطمئن نیستید تحقیق و بررسی نمائید.

پدر یا مادری کردن کاری فطری است

پدر یا مادر بودن مستلزم درک، پافشاری، خلاقیت ذهنی (قدرت تخیل)، انرژی، دانش و صبوری است. همهء پدر و مادر ها به پشتیبانی نیاز دارند.از آنچه که خیر است و انجام داده اید خشنود باشید. بپذیرید که بعضی چیزها را می توانستید به نحو دیگری به انجام برسانید. به خودتان زیاد سخت نگیرید. هر پدر یا مادری هم اشتباه دارند، و ازاشتباه خود درس میگیرند. اشتباه وقتی غلط است که هِی تکرار بشود. بدانید که پدر یا مادر بودن بالا و پائین دارد و بپذیرید که این یک امر طبیعی است.

کار من بزرگ کردن فرزندان است

از لحاظ تاریخی وظیفه مراقبت از فرزندان کاری بوده است که خانواده گسترده و همسایگان با هم به عهده داشته اند. امروزه بیش از هر وقت پیش، پدر و مادر به عنوان مسؤل پرورش فرزندان تلقی می شوند. پدر و مادر ها اغلب فکر می کنند که مورد داوری مردم بوده و تنها هم می باشند. ولی برای شما هم معلوم خواهد شد که سایر پدر مادر ها هم درست همین احساس شما را دارند! درخواست پشتیبانی برای خودتان و فرزندتان کار مثبتی است. برای دریافت پشتیبانی به خانواده، دوستان، جامعه و اداره خدمات پشتیبانی از خانواده مراجعه کنید. پدر و مادری کردن یک کار اجتماعی است - بسیاری از مردم در زندگی کودکان نقشی مهم به عهده دارند. پدر و مادر بزرگ ها، عمو ها و دائی ها، خاله ها و عمه ها، دوستان و معلمین و همسایگان همه در زندگی خانواده و پشتیبانی آن سهم دارند. مواظب خود و فرزندانتان باشید.

فرزندان و والدین با هم چیز یاد می گیرند

چیزی هم به عنوان یک فرزند کامل وجود ندارد.
راه های بیشماری برای پدر یا مادر بودن وجود دارد.
فرزندان و والدین از یکدیگر درس زندگی می آموزند.
فرزندان در تمام عمر خود دارند به والدین خود نگاه می کنند، گوش می دهند و یاد می گیرند. آنها نظاره گرند که شما چگونه عمل می کنید،
احساس خود را چگونه بیان می کنید و بادیگران چگونه رفتار می نمائید.
به عنوان پدر یا مادر، شما هم دائم در حال یادگرفتن هر چه بیشتر در باره فرزندان در حال رشد و تغییر خود هستید.
با تغییر نیاز فرزندانتان، وظیفه پدری و مادری شما هم تفاوت خواهد کرد.

شنیدن
پدر یا مادر بودن
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.