خانواده های شاد و برومند

خانواده های شاد وبرومند در خانواده و در هر یک از اعضای خود احساس خوب بودن ایجاد می کنند. منظور از خوب بودن سلامت جسمانی، فکری، احساسی و اجتماعی است. خانواده های شاد وبرومند یکدیگر را تشویق و پشتیبانی می کنند تا خوشبین و امیدوار بوده و با هم کوشش می نمایند تا به آمال های فردی یا خانوادگی خود نائل شوند. در خانواده های شاد وبرومند هریک حق دارد احساس ایمنی، آسایش، شادمانی، و محبت داشته باشد. والدین مسئولیت دارند که سرمشق فرزندان خود باشند و محیطی پرورشی برای رشد و کامیابی فرزندان ایجاد نمایند.

طرح تحقیقاتی توانمندی های خانواده* Family Strengths Research Project هشت نقطه قوت مشترک خانواده های شاد وبرومند در استرالیا را شناسائی کرده است. و این نقاط مشترک عبارتند از:

ارتباطات:

خانواده های شاد وبرومند برای ارتباطات بی پیرایه و دوجانبه ارزش قائلند. این بدان معنی است که والدین و کودکان اطمینان حاصل می کنند که هریک به دیگری گوش فرا دهد و خود نیز فرصت بیان داشته باشد. خانواده های شاد وبرومند برای همه خانواده ایجاد فرصت می کنند تا در گفت و شنود های پیرامون موارد روزانه شرکت نمایند و همچنین فرصت هائی برای گفت و شنود پیرامون مشکلات و مسائل دارند.

با هم بودن:

با هم بودن ایجاد "چسب" می کند که به خانواده ها کمک می نماید احساس تعلق داشته باشند. با هم بودن به معنی اشتراک در ارزش ها، باور ها و اخلاقیات است. فرزندان اعضای مهم خانواده اند که احساس تعلق قوی به خانواده دارند. خانواده های شاد وبرومند در مسیر زندگی با هم پیوند دارند.

فعالیت های مشترک:

خانواده های شاد وبرومند کار و فعالیت مشترک دارند. از جمله آن ها ورزش ها، بازی ها، خواندن کتاب های داستان، با هم وقت گذراندن، علائق مشترک داشتن، و با هم به گردش رفتن می باشند. هرچه فرزندان بزرگتر می شوند، اندیشه خلاق تری نیاز است تا آنان را در فعالیت های خانواده دخالت دهند. توصیه این است که از دوستان فرزندان بزرگتر دعوت شود که در فعالیت های خانواده مشارکت داشته و خانه ای "جوان پرور" ایجاد کرد که در آن دوستان فرزندان به طور فعال تشویق به ماندن شوند.

عاطفه:

عاطفه را می توان با اشتراک صمیمانه احساسات از راه درآغوش گرفتن ها، نوازش ها و بوسه ها نشان داد. خانواده های شاد وبرومند احساس خود را به یکدیگر می گویند و به یکدیگر عاطفه، محبت، توجه و علاقمندی نشان می دهند.

پشتیبانی:

هریک از اعضای یک خانواده شاد وبرومند می داند که اعضای خانواده همیشه دل نگران آن ها هستند و به آنان علاقمندی نشان می دهند. در یک خانواده شاد وبرومند، کمک و پشتیبانی خواستن پسندیده است.

پذیرش:

اعضای خانواده های شاد وبرومند برای تفاوت های یکدیگر احترام و ارج قائل هستند. رقابت نا پسند است و اعضای خانواده یکتائی هریک را ارج نهاده به نقطه نظرهای دیگری احترام میگزارند، یکدیگر را می بخشند و برای هریک فضائی اختصاصی منظور می دارند.

پایبندی: اعضای خانواده های شاد وبرومند به یکدیگر و به خانواده به طور کلی پایبند و وفادارند. خانواده های شاد وبرومند با یکدیگر احساس امنیت و آسایش دارند و به یکدیگر اعتماد داشته و به قول های خویش وفا می کنند. استقامت: خانواده های شاد وبرومند این توانائی را دارند که با تغییر وضعیت خود را وفق دهند و نسبت به چالش هائی که پیش می آید خوشبین هستند. خانواده های شاد وبرومند راجع به موضوعات با یکدیگر گفتگو می نمایند، به یکدیگر امیدواری داده، و در هنگام بروز بحران دست یکدیگر را می گیرند و وقتی که گذر کردند، از آن درس می گیرند درخانواده های شاد وبرومند روابط بین بزرگسالان و کودکان پرورش دهنده و پشتیبان، مهربان و منصفانه است به طوری که کودکان احساس اهمیت و تعلق می کنند