هرکودکی مهم است

این نشریه مباحث مهمی را در باره کودکان و پدر یا مادربودن مورد بررسی قرار می دهد. و از همه مهمتر اینکه به شما فرصتی می دهد تا پیرامون فرزندان و بارآوردن فرزند بیاندیشید و اینکه چگونه می توانید در پرورش فرزندان تجربیاتی را که شما مایلید به آنها بیاموزید.

این نشریه به شما کمک می کند تا برای برخی از پرسشهای زیر پاسخی پیدا نمائید:

  • کودک بودن یعنی چه؟
  • از کودکان چه انتظاری داریم؟ آیا این انتظارات واقع بینانه است؟
  • تجربیاتی که ما برای کودکی می خواهیم راجع به چیست؟
  • می خواهیم کودکان چگونه در زندگی خود در ارتباط با بزرگسالان تجربه اندوزی نمایند؟
  • چه تجربه ای را می خواهم کودکان از من بیاموزند؟
  • ما می خواهیم در باره قدر (اولویت) آنها در زندگی فردی و اجتماعی خودمان چه پیامی بدهیم؟

یادتان باشد که ما به عنوان بزرگسالان، با طرز نگرش و ارزشهائی که ترویج و تحمل می کنیم، جامعه خویش را شکل می دهیم. تجربیات کودکان بر روابط، دیدگاه ها، اعتقادات و ارزشهای آنان اثر می گزارد. تجربیاتی را که ما در اختیار فرزندانمان قرار می دهیم بر آنها اثری جاودانی دارد.

شنیدن
هرکودکی مهم است
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.