Tại sao trẻ lại có những hành vi thái độ không đúng đắn?

Các bậc cha mẹ thường cảm thấy khó mà hiểu được tại sao con lại cứ tiếp tục làm những điều mà mình không muốn. Qua cách hành xử, trẻ em cho quý vị biết trẻ cảm thấy như thế nào.

Hiểu tại sao con mình lại có những hành vi, thái độ không đúng đắn sẽ giúp quý vị tìm những phương cách nhằm giúp con hành xử khác hơn.

Có nhiều nguyên nhân cho những hành vi, thái độ không đúng đắn:

 • để được chú ý
 • thiếu kỹ năng để đối phó với tình huống bằng một cách khác
 • khẩn cầu giúp đỡ hay bực tức
 • hiểu lầm
 • quy định hay kỳ vọng quá đáng
 • quên quy định hay giới hạn

Hieåu taïi sao con mình laïi coù nhöõng haønh vi, thaùi ñoä khoâng ñuùng ñaén seõ giuùp quyù vò tìm nhöõng phöông caùch nhaèm giuùp con haønh xöû khaùc hôn.

Đặt giới hạn

Cần đặt giới hạn cho trẻ em. Các em cần có ranh giới rõ ràng để các em có thể chọn lựa, nhận trách nhiệm và thành công trong khuôn khổ của ranh giới này.

Những giới hạn đặt ra phải rõ ràng và đồng nhất! Nếu không đồng nhất, trẻ sẽ không hiểu rõ được những gì trẻ có thể làm hay không thể làm.

Đặt ra những quy định đơn giản cho mọi người tuân theo và giải thích tại sao lại phải có quy định này. Biết lý do tại sao mình lại đặt ra giới hạn và phải bảo đảm là những giới hạn này hợp lý.

Thường xuyên nhắc nhở con về các quy định và giới hạn.

Hậu quả khi không tuân theo quy định:

 • áp dụng càng sớm càng tốt
 • ngắn gọn bằng không sẽ mất hết ý nghĩa
 • liên hệ tới vấn đề ban đầu
 • luôn luôn bảo vệ an toàn và tôn trọng trẻ

Cứng rắn nhưng công bằng.

Quý vị có thể giúp con cái của mình bằng cách:

 • Lắng nghe con nói và giữ đường dây truyền đạt giữa cha mẹ và con cái
 • Nhận biết những cảm xúc của con
 • Phải đồng nhất
 • Bảo đảm là những kỳ vọng, mong muốn của mình phải thực tế
 • Dành thời gian cho con và chú ý tới con
 • Khuyến khích con tự giải quyết vấn đề
 • Khen con khi con có những hành vi, thái độ đúng đắn.

Xin nhớ:

 • Mỗi trẻ mỗi khác và quý vị có thể phải có những phương cách dạy con khác nhau.
 • Không có phương cách luôn luôn công hiệu trong mọi trường hợp! Phải có tinh thần sáng tạo.
 • Cách dạy dỗ con cái phải được thay đổi theo tuổi tác, khả năng và nhu cầu của con cái.
Nghe
Taïi sao treû laïi coù nhöõng thaùi ñoä, haønh vi khoâng ñuùng ñaén?
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.