Chấp nhận sự khác biệt

Không có người nào là giống người nào cả. Họ có thể có diện mạo, ngôn ngữ và ăn mặc khác nhau. Họ có thể có phong tục, nguồn gốc văn hóa, niềm tin hay tôn giáo khác nhau. Họ cũng có thể có khả năng khác nhau. Họ có thể sống trong căn nhà hay gia đình khác nhau.

Trẻ em cần phải học một điều là, sự khác biệt giữa người này và người khác là một điều bình thường.

Trẻ em thường hỏi về những khác biệt giữa em và người khác mà em nhận thấy.

            “Tại sao người đó lại ngồi trong xe lăn?”

            “Tại sao da người đó lại khác với da con?”

            “Tại sao người đó lại mặc quần áo ngộ vậy?”

Trẻ nhỏ thường có khuynh hướng chấp nhận sự khác biệt của người khác mà không có thắc mắc gì cả. Trẻ kết bạn với những em có nguồn gốc văn hóa hay khả năng khác nhau hoặc từ nhiều dạng gia đình khác nhau.

Khi lớn, trẻ học cách đánh giá sự khác biệt từ cha mẹ. Thái độ của quý vị đối với các nền văn hóa và sự khác biệt khác sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cách những đứa con đang lớn của quý vị đối xử với những người khác em.

Nhìn lại xem mình chấp nhận sự khác biệt như thế nào. Mức dung thứ của mình đối với quan điểm của người khác? Mình kiên nhẫn và linh động như thế nào để đáp ứng với các phong tục, niềm tin và truyền thống văn hóa khác nhau? Mình tôn trọng và coi trọng cá tính của người khác như thế nào, nhiều hay ít? Cách mình nói về và mô tả những người khác mình như thế nào?

Chấp nhận sự khác biệt có nghĩa là hiểu rõ chúng ta giống nhau, khác biệt như thế nào và đối xử một cách tôn trọng và thông cảm với mọi người bất kể là họ khác mình như thế nào.

Khuyến khích sự chấp nhận

Giúp con cái hiểu về lịch sử và nguồn gốc gia đình mình.

Nói với con cái về những khía cạnh mà người khác trong gia đình khác nhau – mỗi người đều thích hay không thích những điều khác nhau, có sở thích và sở trường khác nhau.

Khuyến khích con cái nói chuyện với quý vị về sự quan sát, thắc mắc hay quan ngại của em.

Giúp con nghĩ tới cảm xúc và ý kiến của người khác – đặt mình vào vị thế của người đó.

Giúp con nhìn thấy là sự khác biệt là một điều được chấp nhận và đáng hãnh diện. Quý vị có thể làm được điều này bằng cách cho con tiếp xúc với các nền văn hóa và người khác qua xem những chương trình ti vi hay đọc sách về những người và nơi chốn khác cũng như tham gia vào các lễ hội văn hóa trong cộng đồng địa phương.

Nghe
Chaáp nhaän söï khaùc bieät
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.