Nuôi dạy con khi cả hai cha mẹ đi làm

Việc cân bằng những yêu cầu của công việc và gia đình thường cạnh tranh nhau, trong khi cả hai cha mẹ đều đi làm có thể rất khó khăn. Tính toán và vạch kế hoạch cẩn thận cho những nhu cầu của gia đình và con cái của quý vị là quan trọng và có thể giảm nhẹ một số áp lực liên quan tới công việc bận rộn và cuộc sống gia đình.

Lựa chọn hình thức giữ trẻ cho con trong khi quý vị đi làm là một trong những tính toán quan trọng nhất. Nếu quý vị có con ở tuổi chưa đi học (preschool), việc lựa chọn hình thức giữ trẻ để phù hợp nhất với quý vị và con là điều vô cùng quan trọng. Nếu quý vị có con ở tuổi đi học, chúng có thể cần chăm sóc trước và sau giờ học. Có nhiều loại giữ trẻ hiện nay, đặc biệt dành cho trẻ chưa đi học bao gồm gia đình có nhiều thế hệ, người khác chăm sóc trong môi trường ở nhà và những kiểu giữ trẻ khác ở trung tâm.

Hãy cố gắng cùng nhau chọn kiểu giữ trẻ cho con. Hãy nghĩ xem ai sẽ đưa đón con từ nơi giữ trẻ hay trường học. Hãy bàn xem ai có sự linh động nhất trong công việc của họ, ai có thể điều chỉnh giờ làm việc để đáp ứng nhu cầu của trẻ. Nếu trong hai cha mẹ chỉ có một người có thể làm được điều này, thì người cha hoặc mẹ kia có thể làm gì để “chia sẻ trách nhiệm” nuôi dạy con và các công việc nhà.

Chăm sóc trẻ ốm có thể là vô cùng căng thẳng khi cả hai cha mẹ đều đi làm. Không thể tránh được việc con bạn bị ốm. Sẽ hữu ích khi có một hay hai người lớn khác, có thể là người trong gia đình, có thể sẵn sàng để thay quý vị chăm sóc cho trẻ khi con bị ốm.

Khi cả hai cha mẹ đều đi làm, mỗi người cần đóng góp như nhau trong việc chăm sóc con và thu xếp nhà cửa. Cả hai cha mẹ cần dành thời gian cho nhau như một đôi lứa, dành thời gian riêng và dành thời gian cho gia đình. Trẻ em cần cảm thấy gắn bó trong gia đình và chúng được yêu thương vô điều kiện.

Khi cả hai cha mẹ đều đi làm, quan trọng là chia sẻ việc nhà. Sự oán trách có thể hình thành nếu một người cha hoặc mẹ cảm thấy họ có trách nhiệm làm tất cả công việc nhà. Trẻ lớn hơn có thể giúp làm việc nhà, có thể cả gia đình cùng làm việc nhà trong vài giờ vào sáng thứ 7 để thời gian còn lại trong các ngày cuối tuần tự do cho các sinh hoạt gia đình và cá nhân.

Trong gia đình cả hai cha mẹ đều đi làm, mỗi người cha mẹ cần thời gian riêng của “mình”, trong khi người kia có trách nhiệm chăm sóc trẻ. Điều này cho phép thời gian để giải trí hoặc sinh hoạt hoặc chỉ để nghỉ ngơi.

Khi cả hai cha mẹ đi làm, có thể khó tìm thời gian cho nhau như một đôi lứa. Một số cha mẹ cảm thấy đây là thời gian họ nhờ ai đó trông con hộ thay vì chính họ chăm con. Cha mẹ cần thời gian cùng nhau để vui hưởng bên nhau và bắt kịp với những hoạt động và thời gian của người lớn.