Quản lý mâu thuẫn trong việc nuôi con

Gia đình thời nay chịu đựng nhiều yếu tố căng thẳng có thể tạo áp lực cho các mối quan hệ của cha mẹ. Có lúc vai trò nuôi con có thể là một nguyên nhân gây căng thẳng và mâu thuẫn giữa người cha và người mẹ. Một số sự bất đồng là điều không thể tránh khỏi và vẫn tốt cho bất kỳ mối quan hệ nào. Vấn đề quan trọng là mâu thuẫn này được xử lý như thế nào. Tránh bất đồng cũng có nghĩa là tránh những vấn đề quan trọng thay vì tốt hơn hết là nên đối đầu và giải quyết nó.

Cách thức cha mẹ xử lý mọi mâu thuẫn hằng ngày ảnh hưởng nhiều đến con trẻ của họ. Cảm giác an toàn và an lạc của trẻ có liên hệ mật thiết đến cách thức cha mẹ chúng cư xử với nhau.

Quản lý mâu thuẫn trong việc nuôi con

Gia đình thời nay chịu đựng nhiều yếu tố căng thẳng có thể tạo áp lực cho các mối quan hệ của cha mẹ. Có lúc vai trò nuôi con có thể là một nguyên nhân gây căng thẳng và mâu thuẫn giữa người cha và người mẹ. Một số sự bất đồng là điều không thể tránh khỏi và vẫn tốt cho bất kỳ mối quan hệ nào. Vấn đề quan trọng là mâu thuẫn này được xử lý như thế nào. Tránh bất đồng cũng có nghĩa là tránh những vấn đề quan trọng thay vì tốt hơn hết là nên đối đầu và giải quyết nó.

Cách thức cha mẹ xử lý mọi mâu thuẫn hằng ngày ảnh hưởng nhiều đến con trẻ của họ. Cảm giác an toàn và an lạc của trẻ có liên hệ mật thiết đến cách thức cha mẹ chúng cư xử với nhau.

Quản lý mâu thuẫn

Tránh cãi nhau trước mặt con trẻ.

Đừng đặt trẻ em vào tình huống mà con phải chọn đứng về phía nào.

Tránh sử dụng con quý vị như là một cách để “ép buộc” phối ngẫu đồng ý với mình.

Làm gương cho trẻ bằng cách thảo luận vấn đề tranh cãi và giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh.

Giãi thích rõ ràng để trẻ hiểu chúng không có lỗi cho sự cãi nhau.

Trấn an con trẻ rằng quý vị yêu thương chúng và quý vị đang cố gắng giải quyết vấn đề.

Dành thời gian lắng nghe và ghi nhận cảm giác và những lo lắng của con về sự cãi nhau.

Tôn trọng những khác biệt về ý kiến giữa quý vị và phối ngẫu của mình – không phải lúc nào quý vị cũng đồng ý với nhau.

Là cha mẹ hãy sẵn sàng hợp tác với nhau ngay cả khi quý vị không cùng quan điểm về các sự việc.

Tìm kiếm sự trợ giúp tư vấn chuyên môn nếu mức độ mâu thuẫn đang ảnh hưởng một cách không tốt cho con và quan hệ của quý vị.