Bảo vệ cho trẻ được an toàn

Là cha mẹ, có những lúc chúng ta cảm thấy bị thử thách tới hết mức chịu đựng trong trách nhiệm làm cha mẹ.
Thỉnh thoảng, chúng ta cảm thấy không kềm chế được. Điều này đôi khi dẫn tới tình trạng trẻ em bị đối xử tệ hay bỏ bê. Đây là những vấn đề khó nói, nhưng đáng buồn là tình trạng trẻ bị đối xử tệ hay bỏ bê không phải là không phổ biến. Những vấn đề này ảnh hưởng trẻ em và gia đình từ nhiều nguồn gốc khác nhau và xảy ra vì nhiều lý do khác nhau.

Bị đối xử tệ và bỏ bê có thể đem những hậu quả vô cùng nghiêm trong cho trẻ em và thanh thiếu niên bao gồm các phương diện tâm tư, xã hội và tâm lý.

Bị đối xử tệ có thể khiến trẻ không tôn trọng bản thân mình, gặp khó khăn trong học tập và có những hành vi thái độ không đúng đắn.

Trẻ em có quyền được an toàn và bảo vệ.

Là cha mẹ, nhận ra khi nào mình cần được giúp đỡ trước khi gây tổn thương cho con cái là trách nhiệm của quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy là mình có thể, hay đã làm tổn thương con cái, điều quan trọng là phải tìm sự giúp đỡ.

NGƯNG những gì quý vị đang làm.

NGHĨ xem con mình và mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về chuyện xảy ra.

LÀM một cái gì đó để thay đổi.

NHỜ NGƯỜI HỖ TRỢ để có thể thay đổi.

Tìm sự giúp đỡ và hỗ trợ là một điều cần phải có can đảm mới làm được. Tuy nhiên, điều này là điều vô cùng quan trọng cho quý vị và con cái.

Tìm sự giúp đỡ và hỗ trợ chứng minh:

  • quý vị yêu thương con cái
  • khả năng nhận biết là có vấn đề
  • mong muốn mọi việc sẽ khác đi cho gia đình
  • quyết tâm thay đổi cho mọi việc được tốt hơn
Nghe
Baûo veä cho treû ñöôïc an toaøn
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.