Mỗi đứa trẻ đều khác nhau

Là cha mẹ, chúng ta không ngừng so sánh con mình với con của người khác. Cho dù việc này có thể là nguồn gốc của sự hãnh diện, nó cũng có thể trở thành nguồn gốc của sự lo lắng rằng con mình có vấn đề hoặc mình đã làm điều gì sai trong vai trò làm cha mẹ.

Mỗi đứa trẻ đều khác nhau. Trẻ em phát triển khác nhau, có các cá tính khác nhau, có các ưu điểm khác nhau và cần sự hỗ trợ khác nhau để đáp ứng các nhu cầu riêng của trẻ.

Tất cả trẻ em phát triển ở nhịp độ và kiểu cách riêng của chúng

Trẻ em tăng trưởng và phát triển ở tốc độ khác nhau. Con đường phát triển của trẻ có thể khác nhau, nhưng hầu hết tất cả đều trải qua các giai đoạn quan trọng dự kiến được trên con đường này. Việc trẻ trải qua các giai đoạn bứt nhanh hay có lúc chậm lại ở những lĩnh vực khác nhau trong quá trình phát triển qua thời gian là điều bình thường. Nếu ở độ tuổi nào đó con quý vị phát triển nhanh hơn hoặc chậm hơn cũng là việc bình thường. Hầu hết, nếu trẻ được nuôi nấng và khích lệ đúng cách thì tất cả các em cuối cùng sẽ đuổi kịp.

Tất cả trẻ em đều có các ưu điểm và điểm yếu khác nhau. Một số em giỏi thể thao, số khác giỏi âm nhạc. Một số rất giỏi về mặt học tập, số khác thì không. Số thì lo lắng quá mức, số khác thư giãn hơn. Một số em dễ ngủ, số khác cứ thức đêm qua nhiều năm trời.

Quý vị không đơn độc

Nhiệm vụ nuôi con là một nhiệm vụ liên tục thay đổi khi các nhu cầu tăng trưởng và khả năng của trẻ thay đổi theo thời gian. Không có phương pháp “một cỡ vừa cho tất cả” trong việc nuôi con. Một phương pháp có hiệu quả đối với đứa trẻ này có thể không hiệu quả cho một đứa trẻ khác. Phương pháp có hiệu quả khi trẻ 2 tuổi có thể không có hiệu quả khi trẻ lên 4 tuổi.

Khả năng thích nghi và linh hoạt là phần hợp thành chính của việc nuôi con.

Đôi lúc thiếu tự tin trong công việc nuôi con là chuyện bình thường. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị với những cha mẹ, bạn bè và gia đình khác. Quý vị sẽ cảm thấy mình không đơn độc.

Hãy chia sẻ những kinh nghiệm thông thường có thể trấn an quý vị rằng mình “đang đi đúng hướng” và giúp quý vị tự tin hơn.

Hãy tin tưởng rằng quý vị hiểu rõ con mình hơn ai hết.

Cuối cùng, tránh so sánh con mình với con của những người khác.

Nếu quý vị có điều quan ngại về con quý vị hoặc cần hỗ trợ trong việc nuôi con, hãy tìm kiếm sự trợ giúp. Đây là một biểu hiện của điểm mạnh, chứ không phải điểm yếu.