Lời nói và hành động có thể gây tổn thương…

Cách chúng ta nói chuyện và hành động ảnh hưởng tới cách trẻ nghĩ về bản thân trẻ. Cách hành xử của chúng ta thường gây ấn tượng mạnh hơn là lời nói. Quý vị đang nói gì với con cái?

Những điều chúng ta nói với con cái có công dụng như tấm gương phản chiếu, ảnh hưởng tới cách nghĩ của em về bản sắc cá nhân cũng như suy nghĩ về việc mình sẽ trở thành người thế nào trong tương lai.

Những lời nói gây tổn thương sẽ có ảnh hưởng cả đời. Là cha mẹ, chúng ta thỉnh thoảng làm hay nói những điều ngược lại với lòng mình. Nếu lâu lâu chúng ta mới nói những lời gây tổn thương hay có tính tiêu cực một lần, trẻ thông thường sẽ có đủ nghị lực để vượt qua và những lời nói này không có ảnh hưởng lâu dài. Tuy nhiên, chúng ta truyền đạt những ý tưởng tiêu cực – qua lời nói hay hành động – thường xuyên chừng nào, trẻ tin nhiều chừng nấy.

Lắng nghe con cái

Lắng nghe trẻ nói khiến trẻ cảm thấy mình quan trọng.

Dành thời gian cho trẻ và lắng nghe quan niệm của trẻ.

Thỉnh thoảng trẻ không nói vì không được cho cơ hội. Nên bảo đảm là trong nhà ai nấy cũng đều có cơ hội để nói.

Lắng nghe không những chỉ là nghe những lời nói mà còn nhận ra được những cảm xúc tiềm ẩn sau lời nói.

Để ý tìm hiểu những điều không được bộc lộ bằng lời nói. Trong nhiều trường hợp, hành vi thái độ bộc lộ nhiều hơn là lời nói. Con đang muốn nói gì với mình đây?

Kiên nhẫn nghe trẻ nói. Cho trẻ thời gian để nói. Đừng cắt ngang trước khi trẻ nói xong.

Nghe một cách hăng say. Chia xẻ sự vui thích với trẻ.

Giúp trẻ diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc bằng cách giúp trẻ tìm đúng chữ hay tìm một phương cách khác để truyền đạt với quý vị.

Trẻ để ý lắng nghe

Những điều nên tránh:

Phớt lờ trẻ

Dùng những từ ngữ có tính tiêu cực để miêu tả trẻ hay chửi bới. Vd “Đồ ngu” hay “Con là đứa con trai hư”.

Đổ lỗi cho con một cách không công bằng. Chẳng hạn như, vd “Nhất định là con làm rồi. Em gái của con không bao giờ làm như vậy cả", “Tại con mà cha với mẹ cứ cãi nhau hoài”.

Nhăn mặt hay thở dài khi con cái muốn nói chuyện với quý vị.

So sánh trẻ này với trẻ khác.

Nói những lời tiêu cực với người khác về trẻ - trẻ có thể nghe được.

Nghe
Lôøi noùi vaø haønh ñoäng coù theå gaây toån thöông...
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.