Gia đình Hạnh phúc và Mạnh khỏe

Những gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe tạo cảm giác an lạc cho gia đình và các thành viên gia đình. Sự an lạc bao gồm sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và xã hội của con người. Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe khuyến khích và hỗ trợ nhau trở nên lạc quan, hy vọng và cùng nhau quyết tâm đạt được thành công cho bản thân và gia đình. Trong những gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe, mỗi người có quyền được cảm thấy an toàn, thoải mái, hạnh phúc và được yêu thương. Cha mẹ có trách nhiệm làm tấm gương tốt cho con cái và tạo ra môi trường nuôi dạy cho chúng phát triển.

Dự án Nghiên cứu Gia đình Mạnh khỏe* xác định 8 yếu tố mạnh khỏe mà các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe ở Úc có chung: Những yếu tố này bao gồm:

Giao tiếp:

Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe đề cao giá trị giao tiếp cởi mở và hai chiều. Điều này có nghĩa là cha mẹ và con cái đảm bảo rằng mọi người lắng nghe nhau cũng như có cơ hội bàn luận. Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe tạo cơ hội cho cả gia đình tham gia bàn về những vấn đề hàng ngày cũng như cơ hội bàn về những vấn đề và khó khăn khác.

Thống nhất:

Sự thống nhất tạo ra "chất keo" giúp các gia đình có được cảm giác gắn bó. Sự thống nhất là chia sẻ những giá trị, niềm tin và đạo đức giống nhau. Trẻ em được xem là những thành viên gia đình quan trọng và có cảm giác gắn bó mạnh với gia đình. Gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe gắn chặt với nhau trong suốt cuộc đời.

Chia sẻ hoạt động:

Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe chia sẻ và làm những việc cùng nhau. Nó bao gồm thể dục thể thao, đọc truyện, dành thời gian cùng nhau, chia sẻ những thú vui và đi nghỉ cùng nhau. Khi trẻ lớn hơn, cần phải có sự suy nghĩ sáng tạo hơn để giữ chúng tham gia vào những sinh hoạt gia đình. Một số gợi ý là mời bạn bè của trẻ lớn hơn tham gia vào những sinh hoạt gia đình và tạo ra một ngôi nhà "trẻ trung thân thiện" để bạn của trẻ được chủ động khuyến khích "đi chơi".

Sự thương yêu:

Sự thương yêu được thể hiện qua việc chân thành chia sẻ tình cảm bằng những cái hôn, ôm ấp và vuốt ve. Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe cho nhau biết họ cảm thấy thế nào, quan tâm tới cảm giác của nhau và thể hiện sự quan tâm, lo lắng, chu đáo và ân cần với nhau.

Hỗ trợ:

Mỗi thành viên trong gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe hiểu rằng các thành viên gia đình sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ và quan tâm tới họ. Trong một gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe việc yêu cầu giúp đỡ và trợ giúp là điều bình thường.

Tôn trọng:

Các thành viên trong những gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe thể hiện sự tôn trọng và hiểu rõ giá trị của những khác biệt của nhau. Sự cạnh tranh không được khuyến khích và các thành viên gia đình công nhận và coi trọng tính độc đáo của nhau, tôn trọng các quan điểm khác, tha thứ cho nhau và cho phép nhau có được không gian riêng.

Sự tận tâm:

Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe tận tụy và trung thành với nhau và với cả gia đình. Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe cảm thấy an toàn và yên ổn với nhau, tin tưởng nhau và giữ lời hứa.

Tính kiên cường:

Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe có khả năng thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi và có thái độ tích cực với bất kỳ những thách thức nào xảy đến. Các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe bàn luận cùng nhau, giúp nhau lạc quan, đoàn kết với nhau khi có một sự cố và cùng nhau học hỏi trong cuộc sống.

Trong các gia đình hạnh phúc và mạnh khỏe, các mối quan hệ giữa người lớn và trẻ em mang tính dạy dỗ và hỗ trợ, chân thành và công bằng, trong đó trẻ em có ý thức tốt về tầm quan trọng và gắn bó.