Gần Đây Mẹ/Cha Có Nói Với Con Là Mẹ/Cha Thương Con Không

Những điều mà cha mẹ nói với chúng ta khi chúng ta còn nhỏ vẫn lưu mãi trong tâm trí chúng ta.

Trẻ em cần phải được cảm thấy là mình được yêu quý và chấp nhận dù vào bất cứ lúc nào, chứ không phải chỉ lúc ngoan giỏi mà thôi.

Mỗi một trẻ đều có những cá tính, phẩm chất riêng.

Sự khác biệt giữa trẻ em này và trẻ em khác là điều cần được khuyến khích và coi trọng.

Mỗi trẻ đều có sự đóng góp riêng của mình vào gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Trẻ em cần phải cảm thấy tốt về bản thân mình

Lòng tự trọng nảy sinh khi cảm thấy tốt về bản thân mình và cảm thấy mình có giá trị.

Tự trọng tạo tự tin và hy vọng trong tương lai cho trẻ. Trẻ cần cảm thấy thích bản thân mình, cảm thấy mình quan trọng, có khả năng và có thể thành công trong cuộc sống. Trẻ có lòng tự trọng cao cảm thấy tự tin hơn khi học hỏi và thử những điều mới.

Những cách nói cho trẻ biết là trẻ quan trọng

Thường xuyên nói với trẻ là quý vị yêu quý trẻ vì trẻ là trẻ.

Cho trẻ thấy là quý vị yêu quý trẻ bằng cách dành thời gian riêng cho trẻ, lắng nghe trẻ, ôm ấp và cười nhiều với trẻ.

Chúc mừng thành tựu của trẻ, bất kể là nhỏ như thế nào.

Khen sự cố gắng của trẻ, bất kể kết quả như thế nào.

Nhắc lại thành tựu và chặng đường quan trọng của trẻ.

Để cho trẻ giúp quý vị làm.

Để cho trẻ thấy là có làm sai cũng không sao, làm sai là một giai đoạn trong quá trình học hỏi.

Giúp trẻ bồi đắp thêm mặt mạnh.

Hỏi ý kiến trẻ về những vấn đề gia đình. Điều này cho thấy là quý vị quan tâm tới những gì trẻ nghĩ.

Giúp trẻ tự giải quyết vấn đề của mình. Cho trẻ thấy là quý vị có lòng tin với trẻ.

Cho trẻ biết rõ giới hạn cũng như những gì mà quý vị mong đợi ở trẻ và lúc nào cũng phải áp dụng đồng nhất.

Cho trẻ biết ý kiến khi trẻ hành xử không phù hợp hay thiếu sự giúp đỡ, nhưng đừng chỉ trích trẻ.

Cho biết ý kiến để dạy trẻ chứ không phải để làm tổn thương trẻ.

‘Con biết mẹ con thương con

vì con làm gì mẹ cũng cho là giỏi cả.’

Nghe
Gaàn Ñaây Meï/Cha Coù Noùi Vôùi Con Laø Meï/Cha Thöông Con Khoâng
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.