Mỗi Một Trẻ Em Đều Quan Trọng

Tập sách này tìm hiểu những chủ đề chính về trẻ em và làm cha mẹ. Hơn hết cả, tập sách này tạo cơ hội cho quý vị suy nghĩ về con cái, dạy dỗ con cái và làm sao quý vị có thể cho con những kinh nghiệm mà quý vị muốn khi con trưởng thành.

Tập sách này giúp quý vị trả lời một số câu hỏi dưới đây:

  • Trẻ em hành động và suy nghĩ như thế nào?
  • Chúng ta kỳ vọng gì ở con cái? Những kỳ vọng này có thực tế không?
  • Chúng ta muốn tuổi ấu thơ của con có những kinh nghiệm gì?
  • Chúng ta muốn con cái học hỏi được kinh nghiệm gì từ những người lớn trong cuộc sống?
  • Chúng ta muốn con cái học hỏi được kinh nghiệm gì từ chúng ta?
  • Chúng ta nhắn nhủ gì để cho trẻ biết là trẻ quan trọng như thế nào trong cuộc sống và cộng đồng của chúng ta.

 

Xin lưu ý: Là người lớn, chúng ta uốn nắn cộng đồng của chúng ta qua những giá trị và thái độ mà chúng ta khuyến khích và dung thứ. Kinh nghiệm mà trẻ em trải qua sẽ ảnh hưởng tới quan hệ, thái độ, niềm tin và tiêu chuẩn đạo đức của em. Những kinh nghiệm mà chúng ta tạo cho con cái sẽ ở với các em mãi mãi.

Nghe
Moãi Moät Treû Em Ñeàu Quan Troïngs
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version, enable javascript or update your Flash plugin.