Những trải nghiệm

Trang mạng này dễ sử dụng. Quý vị có thể chọn từ một danh sách gồm các chủ đề lý thú về việc nuôi dạy con cái được liệt kê dưới đây. Quý vị cũng có thể nghe một số chủ đề bằng cách nhắp chuột vào nút chơi trên ô màu hồng ở phía bên của trang. Nếu muốn in ra một trang nào đó, quý vị hãy nhắp chuột vào nút ‘In trang này’ (‘Print this page’).
Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ xuất bản một chủ đề mới mà quý vị có thể thấy thú vị. Nếu muốn đăng ký để nhận được thư báo, thì quý vị xin hãy nhập địa chỉ thư điện tử và chọn nút ‘Đăng ký’ (‘Sign up’) ở phía bên của mỗi trang của bài đăng. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thông tin khi các thông tin này sẵn có.