Phát huy sự độc lập

Một nhiệm vụ then chốt của việc nuôi con là nuôi lớn khôn những đứa trẻ độc lập, tự giác và có khả năng sử dụng phù hợp sự hỗ trợ của cha mẹ và bạn bè trong quá trình tăng trưởng. Quý vị có thể giúp con có một sự nhận thức độc lập lành mạnh. Sự độc lập là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của con quý vị. Từ khi được 2 tuổi, trẻ em luôn cố gắng để có thêm sự độc lập. Từ tuổi này, quý vị nên khuyến khích con có những lựa chọn đơn giản cho cuộc sống của mình.

Mức độ độc lập quý vị có thể mong đợi từ con phải phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ và phải thay đổi tùy theo từng hoàn cảnh. Trẻ em có thể độc lập trong một số tình huống so với những tình huống khác thì lại không.

Đối với các cha mẹ bận rộn họ thường dễ rơi vào cạm bẫy là làm những việc mà trẻ có thể tự làm lấy. Mặc dù những việc làm phù hợp với tuổi của trẻ thoạt đầu sẽ mất nhiều thời gian hơn để con tự làm với sự hỗ trợ của cha mẹ, nhưng kết quả là lòng tự tin và sự độc lập của con sẽ tăng trưởng.

Những cách thức khuyến khích sự độc lập phù hợp

Cho phép con có những lựa chọn đơn giản trong số các lựa chọn mà quý vị sẵn sàng chấp nhận. Thí dụ, cho con được quyền chọn áo quần mà chúng muốn mặc mỗi ngày, cho dù đây chỉ là sự chọn màu căn bản.

Hãy để cho trẻ làm lỗi và hỗ trợ chúng học hỏi được từ các lỗi lầm đó.

Hãy cho trẻ tham gia vào công việc nhà, chẳng hạn như hút bụi, quét bụi và dọn giường.

Lập một sơ đồ trách nhiệm để con quý vị có thể theo dõi những công việc nhà mà em đã làm.

Cho trẻ biết quý vị quan tâm đến sự suy nghĩ và ý tưởng của con. Hỏi ý kiến của em về những điều liên quan đến chúng.

Khi nào được nên tôn trọng các quyết định của con.

Giúp trẻ hiểu rõ tác động của những lựa chọn em đưa ra.

Dạy cho trẻ các kỹ năng giải quyết vấn đề - khuyến khích trẻ suy nghĩ những điều em có thể làm để giải quyết vấn đề thay vì cho em biết em phải làm gì.

Hãy tích cực hỗ trợ con trong những tình huống có thể có sự nhiều thử thách.

Cho dù kết quả như thế nào đi nữa hãy khuyến khích và khen ngợi cho sự cố gắng con tự mình làm.

Cho trẻ những đồ chơi phù hợp với độ tuổi để trẻ có thể tự chơi trong các khoảng thời gian ngắn.

Giúp trẻ em có trách nhiệm trong việc cất dọn đồ chơi của mình.

Dạy cho các em lớn tuổi hơn biết cách sử dụng đồng hồ và đưa yếu tố thời gian vào các hướng dẫn quý vị cho em. Thí dụ, “Con có thể sang nhà hàng xóm chơi nhưng mẹ muốn con phải về trước 4.30giờ."

Hãy giúp trẻ đặt ra những mục tiêu có thể đạt được và thực hiện các bước để đạt các mục tiêu này.